καθαρισμός συστήματος θέρμανσης - ψύξης & εξαερισμού
 Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα,  είναι ο πιό σημαντικός παράγοντας για τις συνθήκες υγιεινής και  για το συναίσθημα  άνεσης που νιώθουν, αυτοί που ζούν και εργάζονται σε ένα εσωτερικό  χώρο.  


 Συστηματικές μελέτες σε διάφορα κτίρια της Ελλάδας έδειξαν ότι η ποιότητα του αναπνεύσιμου αέρα μέσα σε σπίτια, γραφεία, μουσεία, πολυκαταστήματα, σχολεία κ.λ.π. μπορεί να είναι πολλές φορές  χειρότερη, ακόμη και από αυτή, του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 Ο ταχτικός έλεγχος της σωστής λειτουργείας της κεντρικής μονάδας θέρμανσης-ψύξης & εξαερισμού καθώς και ο συστηματικός καθαρισμός των αγωγών μεταφοράς αέρα, είναι απολύτος αναγκαίες ενέργειες ώστε να μεγιστικοποιηθεί η ποιότητα του αναπνέυσιμου αέρα.

Αξίζει να τονιστεί ότι διάφορες αναλύσεις κόστους - όφελους δείχνουν ότι οι δαπάνες για τη βελτίωση της ποιότητας αναπνέυσιμου αέρα υπερκαλύπτονται από την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της υγείας  και την έλειψη ιατρικών εξόδων και  αναρωτικών αδειών των  ενοίκων ή εργαζωμένων σε άνα κτίριο.


 Η εταιρεία μας alfacleaning.gr αναλαμβάνει τον καθαρισμό του εσωτερικού των αεραγωγών μεταφοράς του αέρα καθώς και του κεντρικού συστήματος θέρμανσης-ψύξης & εξαερισμού.  Το πιστοποιητικό εξειδίκευσης, η συνεχή αναζήτηση νέων τεχνικών γνώσεων και η πείρα μας σας εγγυούνται  το τέλειο  αποτέλεσμα. 


 e-mail:info@alfacleaning.gr   ΡΟΔΟΣ 85107   τηλ/φαξ:+30 2244048229   κιν:+30 6979042044